PHÂN PHỐI ĐỦ CÁC LOẠI XE NÂNG ĐIỆN NGỒI LÁI TỪ 1.6 TẤN ĐẾN 5 TẤN

Xe nâng điện ngồi lái hiện nay được thiết kế, lắp đặt thêm các tính năng riêng đặc biệt như: chui cont, sàn càng, bánh đặc, bánh hơi… (nếu như khách có nhu cầu)OPTION XE NÂNG ĐIỆN NGỒI LÁI 2 TẤN:

Xe nâng điện ngồi lái 2 tấn lên cao 3m

Xe nâng điện ngồi lái 2 tấn lên cao 4m

Xe nâng điện ngồi lái 2 tấn lên cao 5m

Xe nâng điện ngồi lái 2 tấn lên cao 6m

OPTION XE NÂNG ĐIỆN NGỒI LÁI 2.5 TẤN

Xe nâng điện ngồi lái 2.5 tấn lên cao 3m

Xe nâng điện ngồi lái 2.5 tấn lên cao 4m

Xe nâng điện ngồi lái 2.5 tấn lên cao 5m

Xe nâng điện ngồi lái 2.5 tấn lên cao 6m